Vi renoverar vårt 1969 färdigställda huvudkontor

Grundsaneringen av vår fastighet i Helsingfors på Drumsövägen har börjat.
Vi beklagar eventuella störningar i vår kundservice som renoveringen kan förorsaka.