Vår kundtidning Hedline 38/12 har publicerats

(endast på finska)