Amicase 1/2017: Hedengrenillä johtaminen nostettiin keskiöön

Yhteistyössä Amiedu. Julkaistu Amicase-verkkolehdessä 31.1.2017


Toimitusjohtaja Marek Hintzen mukaan Hedengrenille kuuluu hyvää. Yhtiö muutti organisaationsa rakennetta ja määritti osaamisen yhdeksi fokusalueistaan. 

Rakennusalan elpyminen näkyy myös Hedengrenillä. Lisäksi kasvua ja kannattavuutta on toimitusjohtaja Marek Hintzen mukaan tuonut ulkomaanliiketoiminta Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.

Hedengren on tekninen maahantuoja ja monialayritys. Liiketoiminta-alueina ovat turvallisuus, talotekniikka, sekä kotimyynti. Perheyritys on 99 vuoden toimintahistoriansa aikana muuntautunut moneen kertaan.

Strategiaa on muutettu säännöllisin väliajoin. On tullut koettua sekä nousuja että laskuja.

Joskus liiketoimintaan on kuulunut muun muassa autonvaraosat ja kodintekniikka.

Nyt olemme luopuneet kokonaan kodintekniikasta, joka aikoinaan on tuonut kolmanneksen liikevaihdostamme. Se siirto on tänä päivänä katsottuna ollut oikea ratkaisu, vaikka aikoinaan tuntuikin raskaalta. Maailma vain muuttuu, ja siihen pitää reagoida.

 

Hallittua kasvua

Hedengrenin tavoitteena pitkällä aikavälillä on kasvaa liikevaihdollisesti sataan miljoonaan euroon. Vuoden 2020 välitavoite on 75 miljoonaa euroa.

Kuten kaikilla muillakin kokoisillamme yrityksillä, tavoitteenamme on hallittu kasvu, jotta varmistamme kannattavuuden.

Osaaminen on yksi meidän strategisia fokusalueita, Hintze painottaa.

Jotta pärjäämme tulevaisuudessa uusilla markkinoilla ja saamme aikaan strategista kasvua ja kannattavuutta, pitää meidän uudistaa osaamista.

Työntekijät ovat viihtyneet Hedengrenillä, mistä kertoo työurien keskimääräinen pituus, joka on 22 vuotta.

Meidän pitää keksiä keinoja, joilla ylläpidetään osaamista ja ammattitaitoa. Lisäksi esimiestemme pitää ymmärtää, kuinka eri ikäisiä johdetaan ja kannustetaan.

Siksi Hedengrenillä on nostettu johtaminen keskiöön.

Haluamme varmistaa, että ihmisillä on hyvä motivaatio ja ammattitaito. Aiemmin olemme fokusoineet enemmän vain ammatilliseen valmennukseen.

 

Organisaatiouudistus yhdenmukaisti toimintoja

Hedengren yhdenmukaisti vuonna 2015 organisaatiorakennettaan.

Aiemmin toimimme eri yhtiöissä eikä toimintatapamme olleet yhdenmukaisia. Henkilöstönkehittäminen on esimerkiksi sellainen toiminto, joka uudessa organisaatiorakenteessa päätettiin toteuttaa yhdenmukaisesti. Olemme luoneet uuden strategian ja uusineet operatiivisen ja strategisen HR-prosessin. Nyt keskitymme valmennusten systematisoimiseen ja strategiasta sekä kehityskeskusteluista lähtevään suunnitteluun ja toteutukseen.

Yksi konkreettista kehityskohteista on kehityskeskustelut. Hedengren on Amiedun tuella luonut yhteisen kehityskeskustelumallin, joka auttaa keräämään ja jäsentämään osaamistarpeita ja tavoitteita.

Keräsimme kokemuksia erilaisista yrityksistä. Lähdimme liikkeelle siitä, että emme saa rakentaa kankeasti hallittavaa järjestelmää, vaan ensinnä parannamme keskustelun laatua.

Olemme onnistuneet tekemään asiat fiksummin, sanoo Hintze.

Amiedu on ollut hyvin käytännönläheinen ja oivaltanut tarpeemme erinomaisesti. Kehityskeskustelurunko on kehittynyt paljon paremmaksi. Lisäksi niiden purkamiseen ei liity enää niin runsaasti kuormittavaa hallinnollista rutiinia ja käsityötä. Kehityskeskustelu on luottamuksellinen, mutta samalla sen tehtävä on kerätä jäsennellysti organisaation osaamis- ja koulutustarpeita.

Nyt meillä on paremmat edellytykset vastata liiketoiminnan tarpeisiin, määrittelee Hintze.

Mutta rima nousee sen mukaan, kun itse opimme paremmin ja asiakastarpeet muuttuvat.

 
Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Mika Lilja
 
 
Amicase on Amiedun asiakas- ja sidosryhmälehti, joka ilmestyy verkossa osoitteessa amicase.fi kerran kuussa. Uudistettu Amicase esittelee osaamisen johtamisen vaikuttavat tapaukset: mielenkiintoiset asiakascaset, projektit ja henkilöstön kehittäjät. Keskiössä on osaamisen liiketoimintalähtöinen kehittäminen, jonka tavoitteet ja keinot pohjautuvat yrityksen strategiaan. Lehti esittelee ja ottaa kantaa ajankohtaisiin ilmiöihin sekä päästää ääneen mielenkiintoisia asiantuntijoita.

 

2017-02-03T16:42:11+00:00 helmikuu 3, 2017 |