Fricon SIRe-ohjauksen uusi sukupolvi – ennen kokematonta älykkyyttä ja liitettävyyttä ilmaverhokojeiden ohjauksessa

Energiatalouden ja viihtyisyyden takaamiseksi on suositeltavaa varustaa erilämpöisten tilojen väliset kulkuaukot ilmaverhokojein. Ilmaverhot luovat näkymättömän ilmasulun ovi- tai kulkuaukkoihin. Yleisimpiä käyttökohteita ovat kauppakeskukset, toimistotalot sekä varastotilat. Ilmasulku erottaa huomaamattomasti ja tehokkaasti lämpötila-alueet toisistaan ilman että se hankaloittaa kulkemista millään tavalla. Ilmasulun ohjaaminen tapahtuu ilmaverhojen älykkään ohjausjärjestelmän avulla, jolloin ilmasulku saadaan sopeutettua erilaisten sisäänkäyntien vaatimuksiin ja vaihtuviin oloihin.

SIRe ilmaverhokojeiden ohjausjärjestelmä (Simple-Intelligent-Regulation-economy)
SIRe on moderni matalajänniteohjausjärjestelmä ilmaverhokojeille. Älykkäämmän ja nopeammin reagoivan ohjausjärjestelmän avulla ilmasulku saadaan sopeutettua aiempaa tehokkaammin erilaisten sisäänkäyntien vaatimuksiin ja vaihtuviin oloihin. Älykkään ohjausjärjestelmän ja oikein valitun ilmaverhokojeen avulla sisäänkäynnin oloja ylläpidetään myös mahdollisimman energiatehokkaasti. Lisäksi ohjauksen lukuisat, aina aktiiviset, turvatoiminnot suojaavat kojetta ja ylläpitävät optimaalisen toimintakyvyn kaikissa tilanteissa.

”Sisäänkäynnin asiantuntija”
SIRe ohjausjärjestelmä hallitsee sisäilmasto-oloja siellä missä tarve on suurin. Sisäänkäyntiin asennettu ohjausjärjestelmä tarkkailee omaa vaikutusaluettaan oloja ja tekee tarvittavat toimenpiteet, jotta tavoitearvot saavutetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Järjestelmä soveltuu puhtaaseen paikallisohjaukseen tai liitettäväksi RAU-järjestelmään. Ohjausjärjestelmä voi tuottaa rakennusautomaatioon indikointitietoa. Tarvittaessa RAU voi myös ohjata ilmaverhojen ohjausjärjestelmää joko analogia- tai väyläviesteillä (Modbus).

SIRe ja väyläohjaus
SIRe-ohjatut ilmaverhot voidaan helposti kytkeä väyläohjaukseen. Väyläliitännän avulla järjestelmää voidaan ohjata monipuolisesti. Käytännössä parhaat lopputulokset saavutetaan kombinaatioilla, joissa SIRe ohjaa kojeita omalla ohjauslogiikallaan, ja joissa väylän avulla toimintaa monitoroidaan sekä tuotetaan RAUn mittaustietoa järjestelmän ohjausparametreiksi.

Väyläohjauksesta saatavat keskeiset hyödyt ovat:

  1. Yhdellä ohjauskäskyllä voidaan ohjata koko valittua kojekantaa.
  2. Väylän kautta voidaan tuottaa RAUn mittaustietoa ilmeverhokojeiden ohjausparametreiksi.
  3. Väylän avulla voidaan monitoroida kojeiden toimintaa ajantasaisesti.

Kun SIRe liitetään järkevästi väyläohjaukseen, kaikki alla kuvatut SIRen erillisominaisuudet ovat hyötykäytössä automaattisesti. Näin molemmista ohjausjärjestelmistä saadaan maksimaalinen hyöty sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

 Älykäs
SIRe järjestelmä sopeutuu sisäänkäynnin toimintaan automaattisesti. Huomioiden oven avautumisten ja sulkeutumisten määrän tai onko ovi jatkuvasti auki, SIRe ohjaa ilmaverhokojeiden toimintaa siten, että optimaalinen energiatehokkuus ja viihtyisyys toteutuvat.

Proaktiivinen
Ulkolämpötilaa mittaamalla SIRe järjestelmä ennakoi tulevia toimintamuutostarpeita. Esimerkiksi, kun lämmin kevätpäivä muuttuu viileäksi illaksi, puhallusnopeus kasvaa siten että viileä ulkoilma pysäytetään ennen pääsyä sisätiloihin.

Sopeutuva
SIRe oppii sisäänkäynnin dynamiikan ja sopeuttaa ilmaverhokojeen toiminnan optimaaliselle tasolle välittömästi oven avautuessa. Järjestelmä pitää huolta myös akustisesta viihtyisyydestä optimoimalla puhallusnopeuden muutoksia.

Kalenteritoiminto
SIRe järjestelmä sisältää aikaohjelmamahdollisuuden, jossa viikon jokaiselle päivälle voidaan halutessa ohjelmoida yksilöllinen ohjelma. SIRe järjestelmässä voidaan valita kahden toimintaperiaatteen välillä:

  • ECO -toiminto sallii suuremmat olosuhteiden vaihtelut tavoitteenaan mahdollisimman energiatehokas säätö.
  • COMFORT -toiminto asettaa etusijalle olosuhteiden ylläpidon.

Helppo ja nopea asentaa ”plug and play”
Kaikki komponentit toimitetaan yhdessä paketissa ja ovat pääsääntöisesti pikaliitettäviä. Järjestelmä testaa toiminnot ja komponenttien oikean kytkennän käynnistettäessä. Tehdasasetusten ansiosta järjestelmä on heti käyttövalmis paikallisohjaukseen.

Ilmaverhoasiantuntija Frico
Frico osaa ilmaverhot. Yritys on perustettu vuonna 1932. Ensimmäinen ilmaverho kehitettiin 40 vuotta sitten.  Hedtec on Frico-ilmaverhojen maahantuoja Suomessa. Teemme tiivistä yhteistyötä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, kiinteistön omistajien ja rakennuttajien kanssa.

2017-05-04T08:38:25+00:00 maaliskuu 28, 2017 |