Vi har gjort ändringar i Oy Hedcom Ab:s ledning. Mikko Viitanen har blivit utnämd till Oy Hedcom Ab:s operativa chef (CEO) från och med den 6.5. Han har senast fungerat som kommerciell chef i Varamiespalvelu-Yhtiöt. Mikko Viitanen är en erfaren företagsledare med en stark erfarenhet av ledning av försäljning inom olika företag.

Mikko Viitanen efterträder Jarmo Roivas, som har lämnat sina uppgifter som verkställande direktör och avgått från bolagets tjänst. De övriga personerna i organisationen fortsätter i sina nuvarande tjänster.

Med förändringen strävar vi till att utveckla  Hedcoms verksamhet  och vi vill bredda vårt tjänste och varu-utbud. Jag är övertygad att vi under Matti Viitanens ledning kommer att kunna betjäna våra kunder ännu bättre.

 
Berndt Johansson
Konsernchef

2017-08-08T16:43:53+00:00 May 6, 2014 |