Företag 2017-08-08T16:43:51+00:00

Rakennus-ja-lippu-piirros-blue

Ledande lösningar sedan år 1918

Vi är importör i den tekniska branschen som, förutom högklassiga produkter, också erbjuder krävande speciallösningar med tillhörande planering och installation. Våra varumärken är uppskattade av både konsumenter och professionella och representerar den nyaste teknologin, kompletterad med vårt eget utvecklingsarbete. Ett omfattande lager och vår serviceenhet garanterar ytterligare pålitligheten som är kännetecknande för vårt år 1918 grundade familjeföretag.

Vår verksamhet är uppdelad i tre affärsverksamhetsgrupper inom vilka de specialiserade enheterna erbjuder individuell service och yrkeskunnighet. Bolagets omsättning uppgår till 88 milj. euro och antalet anställda är ca 350. Huvudkontoret är beläget på Drumsö i Helsingfors och lagret samt serviceenheten i Köklax, Esbo. AS Hedengren Eesti i Estland ombesörjer exporten till Baltikum och Ryssland. Hedengren Security AB sköter om säkerhetsteknikbranschen i Sverige och Hedengren Security AS i Norge.