Kvalitet 2017-08-08T16:43:50+00:00


Hedengrens kvalitetscertifiering enligt ISO 9002:1994 beviljades i mars 1997. Kvalitetssystemet ändrades till ISO 9001:2000 i december 2003 och till ISO 9001:2008 i juni 2009, förnyades 26.10.2015 och är i kraft till 15.9.2018.

För att erhålla och bibehålla certifikatet baserar sig det väsentliga kravet och vår målsättning på en kundorienterad högklassig verksamhet och en systematisk utveckling av vår verksamhet.

 

Certifikatets innehåll

Kvalitetscertifikatet omfattar:

  • Oy Hedengren Ab: Koncernens logistik och gemensamma funktioner
  • Oy Hedengren Security Ab: Import, försäljning, installation och service av säkerhetselektronik
  • Hedengren Service: Service av elektroniska och elektriska produkter

 

Kvalitetsmålsättningar

yhtiot_sertif_kuva_seHedengrens centrala kvalitetskriterier utgörs av företagets gemensamma konstanta mål som består av tjänstvillighet, arbetets kvalitet och hållbara tidtabeller samt samarbetsförmåga, flexibilitet och initiativkraft. Olika funktioners gemensamma kvalitetsmål kompletteras av företagets konstanta kvalitetsmål. Med de här kvalitetsmålsättningarna strävar vi till att sköta våra leveranser punktligt och smidigt, m.a.o. vi håller våra löften.

>> Hedengren koncernens kvalitetssertifikat ISO 9001:2008 2015-2018 (pdf) >>