Hedengren koncernen övergår till Soneras mobilväxel 14.3.2012, fr.o.m. kl. 9.00.

Hedengrens samt alla i Finland befintliga dotterbolags nya gemensamma växelnummer är 0207 638 000, internationellt: +358 207 638 000.

De direkta telefonnumren byts således också till en nummerserie som börjar med 0207 638…

Faxnumren förblir oförändrade.

Med övergången till detta system strävar vi till att ytterligare förbättra vår kundservice.

2013-01-07T12:18:26+00:00 March 8, 2012 |