Laskutusosoitteet 2018-07-04T15:05:39+00:00

Faktureringsadresser

Hedengren använder ett elektroniskt faktureringssystem. Vår nätfaktureringsoperatör är Basware Oyj, vars operatör-ID är BAWCFI22.

Våra nätfaktureringsadresser:

  • Oy Hedengren Ab OVT 003701086045
  • Oy Hedtec Ab OVT 003715093764
  • Oy Hedengren Direct Ab OVT 003709061766 
  • Oy Hedengren Security Ab  OVT 003708087534

    Obs! I fakturan skall alltid finnas som referens abonnentens namn och beställningsnummer.

Leverantörer som inte har möjlighet att skicka e-fakturor kan i leverantörsportalen ange fakturor, bifoga filer och skicka fakturor i elektroniskt format. Portalens adress är   http://bsp.basware.com. Användningen av portalen är gratis. Information om inloggning i leverantörsportalen och om att skicka nätfakturor: eoffice@hedengren.fi


e-postfakturor

Fakturor kan sändas också via e-post till adressen:

Oy Hedengren Ab, hedengren@bscs.basware.com
Oy Hedengren Direct Ab, hedengrendirect@bscs.basware.com
Oy Hedtec Ab, hedtec@bscs.basware.com
Oy Hedengren Security Ab, hedengrensecurity.fi@bscs.basware.com

Fakturorna som sänds via e-post bör vara i pdf-format och pdf-filerna får ej vara krypterade eller lösenordsskyddade.


Pappersfakturor för att skannas

Ifall ni inte har möjlighet att skicka nätfakturor ber vi er skicka pappersfakturorna per post:

Oy Hedengren Ab, PL 840, 00026 BASWARE
Oy Hedengren Direct Ab, PL 841, 00026 BASWARE
Oy Hedtec Ab, PL 842, 00026 BASWARE
Oy Hedengren Security Ab, PL 843, 00026 BASWARE

Ladda ner faktureringsadresser