Den i Helsingfors på Drumsövägen befintliga 1969 färdigställda fastighetens grundsanering framskrider enligt tidtabell. Först har de moderna mötes- och konferensutrymmena blivit färdiga. De trivsamma och mångsidiga utrymmena betjänar olika mötesbehov och utrymmena kompletteras av ett auditorium.

Grundsaneringen fortsätter i kontorsvåningarna och i de övriga utrymmena så att allt är färdigt till hösten 2013.

2017-08-08T16:43:54+00:00 January 22, 2013 |