Oy Hedengren Security Ab:s dotterbolag Hedengren Security AS har den 27.12.2012 köpt Prosec Oslo AS och Prosec SørØst AS affärsverksamhet i Norge. Samtidigt övergår den gamla personalen till Hedengren Security AS tjänst.

Prosec Oslo AS och Prosec SørØst AS har sedan deras grundande 2003 verkat med försäljning och installation av säkerhetssystem inom Oslos ekonomiområde. Affärsverksamheten fortsätter efter köpet som förut under ledning av Country Manager Ingar Jarle Havsgård.

Oy Hedengren Security Ab hör till den 1918 grundade Hedengren-koncernen och är en av Finlands ledande leverantörer av säkerhetssystem. Verksamheten har under de senaste åren kraftigt expanderat till de Nordiska länderna, Baltikum, Ryssland, England och Irland.

Oy Hedengren Security Ab:n verkställande direktör Kauko Pirskanen säger att grundandet av Hedengren Security AS och köpet av Prosecs affärsverksamhet ytterligare förstärker våra marknadsandelar på den norska marknaden. Oy Hedengren Security Ab har egna kontor i Estland, Sverige och alltså nu också i Norge.

Tilläggsinformation:
Kauko Pirskanen,
Oy Hedengren Security Ab
Verkställande direktör

2017-08-08T16:43:54+00:00 January 7, 2013 |