Ympäristö 2019-05-28T14:12:46+00:00

Ympäristö

Hedengrenillä ympäristöasiat ovat kiinteä osa jokapäiväistä toimintaa

Hedengrenin emoyhtiölle ja kotimaan tytäryhtiöille on myönnetty ympäristösertifikaatti ISO14001:2015. Tavoitteellista ympäristöjärjestelmää on ylläpidetty Hedengrenillä jo useita vuosia. ISO14001-sertifikaatti on myönnetty osoituksena yhtiön ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä sekä vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin.

Tavoitteenamme on ympäristökuormituksen minimointi kaikissa toiminnoissa ja jatkuva ympäristöasioiden hoidon parantaminen. Ympäristöjohtaminen on yrityksessämme kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka on sulautunut laatu- ja tulosjohtamisen kanssa yhdeksi johtamistavaksi. Näin ympäristötekijät ovat soveltuvuuden, saatavuuden ja kustannusten ohella yhtenä päätöksentekokriteerinä eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa.
 
 

Ympäristöohjelma kattaa koko Hedengren-yhtiöiden toiminnan

  • Oy Hedengren Ab: Konsernin logistiikka ja yhteiset toiminnot.
  • Oy Hedengren Security Ab: Turvallisuuselektroniikan maahantuonti, suunnittelu, valmistus, myynti, asennus ja ylläpitopalvelut.
  • Hedengren Huolto: Elektroniikan sekä koneiden ja laitteiden huolto sekä niihin liittyvät toiminnot.
  • Oy Hedtec Ab: Talotekniikan ja teollisuuden sähkö- ja LVI-teknisten tuotteiden maahantuonti, varastointi, valmistuttaminen ja myynti
  • Oy Hedengren Direct Ab: Kotitalouksien kotitalouksien ja yritysten yleisten tilojen ilmanpuhdistuslaitteiden maahantuonti ja myynti sekä siivouslaitteiden ja -tarvikkeiden maahantuonti ja myynti

Lataa laatu- ja ympäristösertifikaatit

Kauklahden logistiikkakeskuksen toimintamalli

Kauklahden vesi-, sähkö- ja lämpöjärjestelmät
Kauklahdessa sähkön, lämmön ja veden vuosikulutusta seurataan aktiivisesti. Lämmitysjärjestelmissä on 4 lämmön talteenottolaitteistoa. Sähkönkulutuksen seuranta tapahtuu internetyhteydellä sähköntoimittajaan.

Jätteenkäsittely
Varaston ja huollon tiloissa on pahville, paperille, metalleille, energiajakeelle ja eri ongelmajätteille omat keräysastiat. Henkilökunta erittelee eri työvaiheiden aikana materiaalit kullekin tarkoitettuihin astioihin. Esimiehet valvovat ja opastavat tarvittaessa.

Materiaalit käsitellään seuraavasti:

Pahvi ja paperi
– eritellään paperinkeräyksen antamien ohjeiden mukaisesti
– paperinkeräykseen valtuutettu yritys noutaa
– ehjät ja hyväkuntoiset laatikot hyödynnetään tavarantoimituksissa.

Puu
– poltettavaksi soveltuva puuaines on henkilökunnan saatavilla
– energiajakeeksi polttolaitoksiin

Muovi
– energiajakeeksi polttolaitoksiin

Öljyt, liuottimet
– huollossa syntyvät maali, öljy- ja liuotinjätteet eritellään omiin astioihinsa
– astioiden täytyttyä ne toimitetaan Ekokem Oy:lle hävitettäväksi
– huollon öljynerotinkaivo tyhjennetään tarvittaessa Lokapalvelu Oy:n toimesta

Loisteputket
– kiinteistönhoitaja vaihtaa ja ottaa talteen kaikki valaistuksessa käytetyt loiste- ja elohopeahöyrylamput eritellen ne – omiin kuljetuslaatikoihinsa.
– toimitetaan Tervalo Oy:lle hävitettäväksi noin 1000 kpl:n erissä

Muu ongelmajäte
– muu kiinteistössä syntyvä ongelmajäte toimitetaan Ekokem Oy:lle hävitettäväksi

Metalliromu
– toimitetaan Kuusakoski Oy:lle hyötykäyttöä varten

Elektroniikkaromu
– huoltotöiden yhteydessä hävitettäväksi kertyvät radiot, televisiot, videolaitteet jne. toimitetaan Suomen Ympäristökeskuksen hyväksymiin jälleenkäsittelylaitoksiin.

Palvelu kotitalouksille
Vaikka huoltotoiminnassa syntyy ongelmajätettä, jonka hävittäminen kuuluisi ensisijaisesti laitteiden omistajille, jätteen käsittely on pyritty hoitamaan osana palvelua. Hedengren ei kuitenkaan toimi ongelmajätteen keräyspisteenä, joten jätteiden käsittelymaksut voidaan joissakin tapauksissa lisätä palveluhintoihin.